SEP

25

Forebygging av overdosedødsfall, første samling i læringsnettverket

Når: - 26.09.2013 15:00
Hvor: Tromsø

Pasientsikkerhetskampanjen, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i et nasjonalt læringsnettverk for forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon.
De tre samlingene i læringsnettverket holdes i Tromsø. Den første finner sted
25. - 26. september 2013.
De to øvrige samlingene er dagssamlinger den 11. desember 2013 og 27. mars 2014.

Påmelding
Påmelding skjer elektronisk via et elektronisk påmeldingsskjema. Frist for påmelding er onsdag 18. september 2013. Påmeldingen er bindende.

Deltakeravgift
Det beregnes ikke deltakeravgift for deltakere i helseforetak.

Bestilling av reise og overnatting
Alle deltakerne bestiller og betaler reise og overnatting selv. 

Arrangementskomitéen har reservert et antall rom på konferansehotellet frem til onsdag 4.september 2013 (Ny frist). Etter denne dato kan vi ikke garantere ledig rom på konferansehotellet. Overnatting bestilles direkte hos hotellet på tromso@scandichotels.com eller telefon 77 75 50 99.  Bestillingskode HEL240913_001.

Pris overnatting i enkeltrom m/frokost på Scandic Hotel Tromsø: kr 800,- pr. natt.

Manglende oppmøte etter påmelding
Det gjøres oppmerksom på at påløpte utgifter blir fakturert deltakeren i etterkant ved manglende oppmøte.

Vel møtt!Print