JAN

27

Forebygging av overdosedødsfall, telefonmøte 2 i læringsnettverket

Når: - 14:00

Tlf: 800 88 860

Pin kode: 606443#

Hensikten med telefonkonferansen er at arbeidsgruppene skal dele sine erfaringer og ideer med hverandre, mens vi er underveis i prosjektet. I avtalt orden rapporterer gruppene sitt arbeidsområde, endringsarbeidet og sine resultater så langt, mens de andre arbeidsgruppene, veilederne samt enkelte fra pilot- og ekspertgruppen er tilhørere. Med så mange deltagere er det ikke mulig å ha en reell diskusjon, målet er en kort og konsis rapportering, kanskje med noen korte oppklarende spørsmål og svar. Konferansen vil bli styrt av prosjektleder Marie Brudvik.
Nedenfor følger en instruks, samt nyttige tips.

 

Samle arbeidsgruppen i god tid og i et egnet rom. Med egnet rom menes rimelig uforstyrret, og med brukbar akustikk. For mye romklang kan gjøre det vanskelig for tilhørerne, særlig hvis det brukes høyttalende telefon.

 

Høyttalende telefon er en fordel. Hvis det finnes en volumkontroll, vær forsiktig med å skru opp volumet for mye. Det kan føre til akustisk tilbakekobling (”hyling”) i apparatet.

 

3.      Ring 800 88 860 litt før møtet starter. Du får beskjed om å taste pinkode

 

4.      Pin kode: 606443#

 

5.      Du koples nå opp

 

Konferanseleder leser opp arbeidsgruppene i avtalt rekkefølge. Etter å ha vært gjennom listen, ropes eventuelle etternølere opp på ny. Deretter en kort gjennomgang av dagsorden.

 

  1. Gruppene rapporterer sitt arbeid etter tur. Om det er enda flere etternølere, kan også disse komme innimellom, etter alfabetet. (mål, målinger og tiltak)

  2. Når du snakker, vær tydelig og klar. Når du lytter, slå av mikrofonen på telefonen din (”mute”).  Det går ikke med knatring fra PC-tastaturer, eller andre samtaler i rommet der dere sitter. Husk det skal veldig lite til å forstyrre når så mange skal være inne på samme linje på en gang.

  3. Når vi har vært gjennom alle gruppene, åpnes det evt. for noen korte kommentarer, først fra veiledere, dernest tilhørere fra ekspertgruppen.

Den faste strukturen er nødvendig når det er så mange aktører som skal kommunisere på et brett, uten å se hverandre og på tilmålt tid. Det er en spennende og inspirerende kommunikasjonsform, som også teknisk pleier å fungere fint.

Vi snakkes!

 

 

Print