MAI

30

Forebygging av selvmord, telefonmøte 1 i læringsnettverket

Når: - 14:00
Hvor: Telefonkonferanse

Telefonnummer: 800 88 860
Kode: 227024#

Veiledning for telefonkonferanse (hentet fra kompendiet):

Hensikten med telefonkonferansen er at arbeidsgruppene skal dele sine erfaringer og ideer med hverandre, mens dere er underveis i prosjektet. I avtalt orden rapporterer gruppene sitt arbeidsområde, endringsarbeidet og sine resultater så langt, mens de andre arbeidsgruppene, veilederne samt enkelte fra styrings- og ekspertgruppen er tilhørere. Med så mange deltagere er det ikke mulig å ha en reell diskusjon, målet er en kort og konsis rapportering, kanskje med noen korte oppklarende spørsmål og svar. Konferansen vil bli styrt av prosjektleder. Nedenfor følger en instruks samt nyttige tips.

  1. Samle arbeidsgruppen i god tid og i et egnet rom. Med egnet rom menes rimelig uforstyrret, og med brukbar akustikk. For mye romklang kan gjøre det vanskelig for tilhørerne, særlig hvis det brukes høyttalende telefon.
  2. Høyttalende telefon er en fordel. Hvis det finnes en volumkontroll, vær forsiktig med å skru opp volumet for mye. Det kan føre til akustisk tilbakekobling (”hyling”) i apparatet.
  3. Ring 800 88 860 litt før møtet starter. Du får beskjed om å taste pinkode
  4. Pin kode:  227024#
  5. Du koples nå opp
  6. Konferanseleder roper opp arbeidsgruppene i avtalt rekkefølge. Etter å ha vært gjennom listen, ropes eventuelle etternølere opp på ny. Deretter en kort gjennomgang av dagsorden.
  7. Når vi har vært gjennom alle gruppene, åpnes det evt. for noen korte kommentarer, først fra veiledere, dernest tilhørere fra ekspertgruppen.
  8. Gruppene rapporterer sitt arbeid etter tur. Om det er enda flere etternølere, kan også disse komme innimellom, etter alfabetet. (mål, målinger og tiltak)
  9. Når du snakker, vær tydelig og klar. Når du lytter, hold munn og nese unna mikrofonen. Pust, stønn og pes fra femti personer kan bli vel sterkt! Det går ikke med knatring fra PC-tastaturer, eller samtaler i rommet der dere sitter. Husk det skal veldig lite til å forstyrre når så mange skal være inne på samme linje på en gang.

Den faste strukturen er nødvendig når det er så mange aktører som skal kommunisere på et brett, uten å se hverandre og på tilmålt tid. Det er en spennende og inspirerende kommunikasjonsform, som også teknisk pleier å fungere fint.

Vi snakkes!

Print