NOV

11

Forebygging av trykksår, ekstra telefonkonferanse

Når: - 14:30
Hvor: Telefon

Tlf: 800 88 860
Pinkode: 606443#

Dette telefonmøtet er satt opp ekstra tilbud til teamene i forbedringsprosjektet.
.
Hensikten med telefonkonferansen er at arbeidsgruppene skal kunne dele sine erfaringer og ideer med hverandre, mens vi er underveis i prosjektet.

I avtalt orden rapporterer gruppene sitt arbeidsområde, endringsarbeidet og sine resultater så langt, mens de andre arbeidsgruppene, veilederne samt enkelte fra styrings- og ekspertgruppen er tilhørere. Med så mange deltagere er det ikke mulig å ha en reell diskusjon, målet er en kort og konsis rapportering, med noen korte oppklarende spørsmål og svar. Konferansen vil styres av prosjektleder, Johnny Advokaat-Vedvik, for læringsnettverket.

Print