AUG

30

GTT-årsseminar

Når: - 15:00
Hvor: Thon Arena Hotel, Lillestrøm.

En av hovedhensikten med dette GTT-seminaret er å kalibrere GTT teamenes arbeid slik at den nasjonale målingen av pasientskade gjennomføres på så lik måte som mulig.

Målgruppe:     GTT-team, kvalitetssjefer, ledere, inviterte observatører

Møteleder:     Hilde Skredtveit Moen, konst. avdelingsdirektør, avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet

Program

10.00 - 10.05: Velkommen v/ Hilde Skredtveit Moen, Helsedirektoratet

10.05 - 10.35: Hvordan benytter HOD data fra GTT-undersøkelsen for å redusere omfanget av pasientskader? v/Torunn Omland Granlund, Helse- og omsorgsdepartementet

10.35 - 11.00: Gjennomgang av resultater fra 2018 v/ Hanne Narbuvold, Helsedirektoratet

11.00 - 11.20: Benstrekk m/pausemat

11.20 - 12.40: Gruppeoppgave v/Ellen T. Deilkås, Helsedirektoratet.

Vi ønsker at GTT-teamenes arbeid med nasjonale målinger av pasientskade gjennomføres på så lik måte som mulig. I gruppeoppgaven skal vi gjennomgå praksis for å se om det er behov for justeringer slik at alle følger felles rutine. Alle GTT-team skal ha forberedt seg i forkant med å ha fylt ut skjema for gruppeoppgaven.  

12.40 - 13.00: Erfaringer og planer for utbredelse innenfor kirurgi v/ Akershus universitetssykehus

13.00 - 14.00: Lunsj

14.00 - 14.25: Erfaring med å øke antall journaler v/Helse Bergen

14.25 - 14.50: Videreutvikling av GTT-undersøkelsen v/Hanne Narbuvold, Helsedirektoratet

14.50 - 15.00: 
Frister for 2020 og vel hjem  v/ Hilde Skredtveit Moen, Helsedirektoratet

Du kan melde på deg via denne linken

Print