MAI

22

GTT (journalundersøkelse) kurs

Når: - 15:00
Hvor: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

Nye team og/eller teammedlemmer inviteres til GTT kurs fredag den 22. mai 2015. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med GTT i norske helseforetak.

Praktiske opplysninger: Pasientsikkerhetsprogrammet dekker seminaret, inkl. kaffe /te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT team deltar på samme kurs.

Dato: 22. mai 2015

Påmelding sendes til: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no. Merk e-posten med «Påmelding GTT kurs mai 2015»

Påmeldingsfrist: Fredag 15.05. 2015. Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.

Arrangør: Nasjonal pasientsikkerhetsprogram

Kursansvarlig: Ellen Deilkås, seniorrådgiver MD Phd

Deltagere: Team som skal gjennomføre GTT i norske helseforetak

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, henvendelse i resepsjonen

Print