OKT

23

GTT-kurs (journalundersøkelse) for GTT team

Når: - 15:00
Hvor: Helsedirektoratet

Nye team og/eller teammedlemmer inviteres til GTT kurs 23. oktober 2017. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med GTT i norske helseforetak.

Kurs i GTT (Global Trigger Tool).

Praktiske opplysninger: Pasientsikkerhetsprogrammet dekker seminaret, inkl. kaffe/te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Dato: mandag 23. oktober 2017

Påmelding sendes til: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no. Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs oktober 2017»

Påmeldingsfrist: Onsdag 18.10. 2017. Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.

Arrangør: Nasjonal pasientsikkerhetsprogram

Kursansvarlig: Ellen Deilkås, seniorrådgiver MD Phd

Deltagere: Team som skal gjennomføre GTT i norske helseforetak

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, henvendelse i resepsjonen

Global Trigger Tool (GTT) skal hjelpe helsearbeidere over hele landet å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis. Sekretariatet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler sekretariatet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

 

Print