MAR

9

GTT-kurs (journalundersøkelse) for GTT-team

Når: - 15:00
Hvor: Helsedirektoratet

Nye team og/eller teammedlemmer inviteres til GTT-kurs 9. mars 2018. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med Global Trigger Tool i norske helseforetak.

Kurs i GTT (Global Trigger Tool)

Praktiske opplysninger: Avd. statistikk i Helsedirektoratet dekker seminaret, inkl. kaffe/te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Dato: fredag 9. mars 2018

Påmelding sendes til: GTT@helsedir.no. Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs mars 2018»

Påmeldingsfrist: 1.3 2018. Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.

Arrangør: Avd. statistikk i Helsedirektoratet

Kursansvarlig: Ellen Deilkås, seniorrådgiver MD Phd

Deltagere: Team som skal gjennomføre GTT i norske helseforetak

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, henvendelse i resepsjonen

Global Trigger Tool (GTT) skal hjelpe helsearbeidere over hele landet å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis. Sekretariatet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler sekretariatet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

 

Print