OKT

21

GTT kurs (journalundersøkelse) for GTT team

Når: - 15:00
Hvor: Helsedirektoratet

Nye team og/eller teammedlemmer inviteres til GTT kurs 21. oktober 2016. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med GTT i norske helseforetak.

Kurs i GTT (Global Trigger Tool).

Praktiske opplysninger: Pasientsikkerhetsprogrammet dekker seminaret, inkl. kaffe /te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT team deltar på samme kurs.

Dato: 21.oktober 2016

Påmelding sendes til: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no. Merk e-posten med «Påmelding GTT kurs oktober 2016»

Påmeldingsfrist: Fredag 14.10. 2016. Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.

Arrangør: Nasjonal pasientsikkerhetsprogram

Kursansvarlig: Ellen Deilkås, seniorrådgiver MD Phd

Deltagere: Team som skal gjennomføre GTT i norske helseforetak

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, henvendelse i resepsjonen

Global Trigger Tool (GTT) skal hjelpe helsearbeidere over hele landet å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT- team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis.Sekretariatet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk - eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler sekretariatet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

 

Print