FEB

7

IHI-kurs i forbedringskunnskap for kommunene

Når: - 09.02.2018
Hvor: Scandic St. Olavs plass

Institute for Healthcare Improvement (IHI) kommer til Norge for å arrangere kurset «Improvement Science in Action», tilpasset den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Begrenset antall plasser.

På oppdrag fra pasientsikkerhetsprogrammet skal IHI arrangere kurset «Improvement Science in Action» (ISIA). Kurset gir en innføring i praktisk anvendelse av forbedringskunnskap, og vil være svært nyttig for alle som er interessert i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Det er et begrenset plasser på kurset og en del er forbeholdt deltakere fra pasient- og brukersikre kommuner. Det vil komme nærmere informasjon om påmelding etterhvert. 

Print