AUG

29

Improvement Science in Action

Når: - 31.08.2017 15:00
Hvor: Radisson Blu Oslo Plaza, Oslo

Velkommen til kurset «Improvement Science in Action» (ISIA). Kurset er utviklet for nybegynnere og andre som er aktivt involvert i, eller er i ferd med å utforme og gjennomføre et forbedringsprosjekt.

På oppdrag fra pasientsikkerhetsprogrammet skal IHI arrangere kurset «Improvement Science in Action» (ISIA). Kurset gir en innføring i praktisk anvendelse av forbedringskunnskap, og vil være svært nyttig for alle som er interessert i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Vi minner om at en forutsetning for deltakelse et at du har et forbedringsprosjekt, enten et som skal settes i gang eller ett som allerede i gang.

Kurset er nå fullt. Send epost til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no om du ønsker å stå på venteliste.

Vi arrangerer dette kurset i to runder, en for spesialisthelsetjenesten og en for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kurset som begynner i august vil være for spesialisthelsetjenesten. Det går over totalt fire måneder, og består av et innledende webinar, en tredagers samling i Oslo og tre webinarer for å følge opp arbeidet. Samlingen vil finne sted på Oslo Plaza i Oslo fra 29. august kl. 10 til 31.august kl. 15.

Deltakerne må selv dekke reise og overnatting.

Dato og tid for webinarer:

  • Tirsdag 22. august kl. 15.00-16.00
  • Onsdag 27. september kl. 15.00-16.00
  • Tirsdag 24. oktober kl. 15.00-16.00
  • Mandag 20. november kl. 14.30-15.30

Institute for Healthcare Improvement (IHI) er ansvarlig for kurset og vil være ansvarlig for kontakt fremover. Eventuelle praktiske spørsmål kan rettes til Linson Naval på lnaval@IHI.org.

Ved avbestilling eller endring av fakturainformasjon kan du kontakte Elisabeth Meidell Hammershaug på emha@berg-hansen.no.

Print