SEP

4

Internasjonalt fagseminar om metoden Global Trigger Tool

Når: - 16:00
Hvor: Helsedirektoratet, Auditoriet i 2 etasje

Past, present and the future
-The use of Global Trigger Tool, experience from Norway

Helsedirektoratet ved Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer til seminar for å diskutere metoden Global Trigger Tool (GTT) fredag 4. september 2015.

Bakgrunn: For å vite hvor mange sykehuspasienter som skades, har alle helseforetak i Norge undersøkt pasientjournaler for å avdekke pasientskader siden 2010. Dette utføres med metoden Global Trigger Tool.

Les mer om metoden Global Trigger Tool

Innhold: Hensikten med seminaret er å vurdere metodens styrker og svakheter slik den er brukt i Norge i dag, samt belyse veien videre. Internasjonale og nasjonale aktører er invitert for å presentere erfaringer ved bruk av metoden og seminaret avsluttes med en paneldebatt med gode mulighet for å stille spørsmål.

Seminaret avholdes på engelsk.

Målgruppe: Seminaret er åpent for alle.

Kursavgift: Deltagelse er kostnadsfritt. Det serveres enkel lunsj kl 12.00.

Påmelding: Meld deg på ved å sende e-post til marianne.bretteville@helsedir.no 

Vel møtt!

 

 

 

Print