AUG

31

Internasjonalt lederseminar: Hvordan forbedre pasientsikkerhetskultur?

Når: - 17:00
Hvor: Radisson Blu, Gardermoen

Hvordan lære av resultatene fra undersøkelsen av pasientsikkerhetskultur uten å legge sten til byrden for de som ikke skårer bra?
På dette lederseminaret vil internasjonale eksperter dele av sine erfaringer med ledelse og forbedring av pasientsikkerhetskultur.

Vi har invitert de internasjonalt anerkjente nestorene innen pasientsikkerhetskultur, Michael Leonard og Allen Frankel, til å holde et lukket seminar om måling og forbedring av pasientsikkerhetskultur for toppledere i norske helseforetak og sykehus.

Lederseminaret har som mål å skape en trygg ramme som gjør det mulig for ledere på toppnivå i helseforetakene å lære av hverandres erfaringer. Deltagerne vil høre erfaringer fra norske og utenlandske sykehus, og få anledning til å dele egne erfaringer. Det vil bli mulighet til å få hjelp av ekspertene til å tolke og lære av egne data.

Hvem deltar

Det er et avgrenset antall plasser, og hvert helseforetak vil få anledning til å melde på fire personer. En av deltakerne fra helseforetaket bør være administrerende eller viseadministrerende direktør. Minst en av de andre bør være leder på klinisk nivå. De øvrige to kan for eksempel være fagdirektør, kvalitetsmedarbeider eller helseforetakets programleder i pasientsikkerhetsprogrammet.

Deltakeravgiften sponses av Pasientsikkerhetsprogrammet.

Internasjonale eksperter

Leonard og Frankel har bred erfaring fra helsesystemer, pasientsikkerhetskultur og endring verden over. De har studert betydningen av pasientsikkerhetskultur, ledelse og teamarbeid, og har lang erfaring med praktiske verktøy for å etablere lærende organisasjoner.

Resultatene og erfaringene er dokumentert i flere bøker og artikler. Sammen har de vært sentrale i, og samarbeidet med, virksomheter som Keyser Permanente, Mayo Clinic, Institute of Healthcare Improvement og Pascal Metrics.

Påmelding:


Påmelding registreres her.

Påmeldingsfrist er 10.august. Avmelding: Dette er et attraktivt program med mange interesserte. Vi ber derfor om at eventuelle avmeldinger gis så raskt som mulig, slik at andre får mulighet til å delta. Ved spørsmål kontakt post@pasientsikkerhetsprogrammet.no 

Program

Foredragsholderne vil spesielt vektlegge hvordan man skaper en trygg kultur for å snakke om forbedring av pasientsikkerhet, sette felles mål, og samarbeide om å nå dem.  Deltagerne tilbys veiledning i hvordan de kan tolke data fra egne målinger.  Seminaret vil presentere relevante verktøy for å forbedre kommunikasjon i team, og dialog knyttet til håndtering av risiko og uønskede hendelser. Flere norske ledere vil dele sine erfaringer med tolkning og læring av egne data og utvalgte ledertiltak. Seminaret vil foregå på engelsk. 

 

09.30 - 09.45 Welcome
Anne-Grete Skjellanger, Head of the Secretariat, the Norwegian Patient Safety Programme.

09.45 - 11.45 A sociotechnical framework for safe and reliable care
Michael Leonard, MD and Allen Frankel, MD

11.45 - 12.45 Lunch

12.45 - 14.30 Norwegian experiences with safety culture metrics interpretation – tre norske ledere deler sine erfaringer med undersøkelsens resultater og tiltak.
Barthold Vonen, viseadministrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Nils Kvernmo, administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, og Bess Frøyshov, administrerende direktør ved Sykehuset Telemark.

14.00 - 14.15 Coffee break

14.15 - 15.45  Safety culture interventions – exchanging experiences from Norway: deltakerne deles  i to sesjoner etter ledernivå. Deltakerne diskuterer egne resultater, erfaringer og lokal bearbeiding av dataene, samt tiltak på bakgrunn av resultatene.

15.45 - 16.00 Coffee break

16.00 - 17.00 Safety culture interventions – international experiences : Foredragsholdere deler sine erfaringer fra sykehusledere internasjonalt.
Michael Leonard, MD and Allen Frankel, MD

16.55: Avslutning
Anne-Grete Skjellanger, Head of the Secretariat of the Norwegian Patient Safety Programme.
 

 

Les mer om Michael Leonard, MD og Allan Frankel, MD:

http://safeandreliablecare.com/michael-leonard-md/

http://safeandreliablecare.com/allan-frankel-md/ 

Print