APR

28

International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Når: - 30.04.2020
Hvor: København

Denne konferansen er en veletablert internasjonal møtearena for helsepersonell som jobber med og er opptatt av forbedringsarbeid, kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid.

I 2020 blir konferansen arrangert i København.

Påmelding og program finner du her: https://internationalforum.bmj.com/copenhagen/

Print