SEP

8

Konferanse for leger «Enkelt og håndterlig - forbedringsarbeid i praksis»

Når: - 09.09.2015 15:30
Hvor: Park Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Legeforeningen arrangerer konferansen i samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet.

Formålet er å bidra til at interesserte leger kan få økt kompetanse innen forbedringsarbeid og kvalitet/pasientsikkerhet, samt ha et forum for gjensidig erfaringsutveksling og inspirasjon.

Legeforeningens intensjon er at konferansen skal danne utgangspunktet for etablering av et nettverk for leger som har interesse for forbedringsarbeid.

Bakgrunnen for konferansen er at Legeforeningen får tilbakemeldinger om at leger, spesielt i sykehus, opplever lite motivasjon for å engasjere seg i arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Dels kan dette skyldes at slikt arbeid ikke etterspørres og gis prioritert av legens ledere («produksjonen» prioriteres), dels kan det skyldes at arbeidet med pasientsikkerhet og forbedring ofte er tatt ut av «linjen» og plassert i stabsenheter.

Å utvikle og fremme pasientsikkerhet og kvalitetsforbedringsarbeid inngår i Legeforeningens prinsipprogram (2011-2015) og arbeidsprogram (2013-2015).

Praktisk informasjon

Det er ingen konferanseavgift, og kostnader til reise og opphold vil bli dekket.
Dette er mulig fordi konferansen er fullfinansiert av Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet (ca. 80 %) og det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I tryggee hender 24-7, (ca. 20%).

Antallet plasser er begrenset.
Legeforeningens sekretariat vil motta søknader om deltakelse, og vil foreta tildeling av plasser.

Søknad om deltakelse sendes Legeforeningens sekretariat: fag@legeforeningen.no

Frist for påmelding er utsatt til 20. juli 2015.

Søker må opplyse om arbeidssted, spesialitet el. fagområde for spesialisering, samt om motivasjon til å delta, f. eks. planlagt eller pågående forbedringsprosjekt eller lignende.

Spørsmål om konferansen (ikke påmelding) kan sendes til: audun.fredriksen@legeforeningen.no

les mer på legeforeningens nettsider

Program

Konferansen vil gi praktisk innføring i planlegging og gjennomføring av forbedringsarbeid, og deltakerne bør derfor ha forberedt seg ved å tenke gjennom situasjonen på eget arbeidssted og velge et forhold (prosess, prosedyre, rutine e.l.) som det kunne være aktuelt å forbedre.

Konferanseprogrammet er utarbeidet av en programgruppe med deltakere fra Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, FaMe-gruppen , nettverket «Leger for bedring», sekretariatet for det Nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, noen engasjerte enkeltpersoner, samt Legeforeningens sekretariat.

Programmet for dagene finner du i høyre fane.

Velkommen!

Print