MAR

18

Kurs i GTT (Global Trigger Tool)

Når: - 15:00
Hvor: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4 Oslo. Kursrom: Kvalitetsrommet,

Global Trigger Tool (GTT) skal hjelpe helsearbeidere over hele landet å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis.

Helsedirektoratet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

Kursansvarlig: Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver, cand.med.

Praktiske opplysninger:
Helsedirektoratet dekker seminaret, inkl. kaffe/te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Påmelding:
Påmelding sendes til: GTT@helsedir.no. Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs 2019»

Påmeldingsfrist: 8. mars 2019. Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.

 

 

 

 

Print