OKT

9

Kurs i hendelsesanalyse

Når: - 10.10.2019 15:00
Hvor: Helsedriektoratet,Vitaminveien 4, Oslo

Kurset gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt
– eller holdt på å gjøre det, under pasientbehandlingen. Kurset skal gjøre ansatte i helsetjenesten i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

Kurset er for ledere og ansatte i helsetjenesten, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, som jobber med og/ eller vil lære mer om hendelsesanalyser.

Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Kursinstruktører:

  • Hilde Normann, rådgiver, seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset. Utdannet fysioterapeut. 
  • Oddrun Burheim, spesialrådgiver, psykiatrisk sykepleier Sykehuset i Vestfold. Master i selvmordsforebygging. 
  • Kari Christensen, rådgiver seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland Universitetssjukehus. Utdannet sykepleier/helsesøster og har en MBA i strategi og ledelse.
  • Kursansvarlig: Hilde Skredtveit Moen, konst.avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Program

Program for kurs i hendelsesanalyse (pdf)

Påmelding og pris

Lenke til påmelding

Kursavgift 3300,-
Avgiften inkluderer kurs, kurshåndbok, materiell, lunsj og kaffe begge dager. 
Ingen påmeldingsfrist, men det er et begrenset antall plasser.

Påmelding er bindende, og kursavgift vil ikke bli refundert. Dersom du skulle bli forhindret fra å delta på kurs, er det mulig å sende en stedfortreder.

Dato

09.10. kl. 09:00-15:45. 
10.10. kl. 08.30-15.00.

Kontaktinformasjon

Wenche Pedersen Patrono

Les om forrige kurs og deltakere på våre nettsider.

Print