OKT

9

Kurs i hendelsesanalyse

Når: - 10.10.2019
Hvor: Hesedriektoratet,Vitaminveien 4, Oslo

Helsedirektoratet gir opplæring for helsepersonell i metoden hendelsesanalyse. Kurset skal gjøre ansatte i helsetjenesten i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

Mer informasjon om påmelding kommer.

Les om forrige kurs og deltakere på våre nettsider.

Print