JUN

12

Kurs i statistisk prosesskontroll og bruk av databasen Extranet

Når: - 16:00
Hvor: Radisson Blu Gardermoen

Kursrekke i forbindelse med at helseforetakene overtar ansvaret for veiledning og opplæring i Extranet i sine foretak.
Målet er å sikre varige strukturer og overføring av kompetanse i bruk av målinger og databasen Extranet i det praktiske forbedringsarbeidet til helesforetakene

 

Praktisk informasjon:

Kursrekke:

12. juniRadisson Blu Gardermoen
29. augustWeb ex ( veiledning)
3. novemberClarion hotel &congress Oslo Airport, Gardermoen. Dagen etter Pasientsikkerhetskonferansen på samme hotell.
5.desemberWeb ex (veiledning)

Påmeldingslenken er nå stengt. Send epost til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no for å høre om muligheten til å delta.

https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=2729&A=67767&Att=0&WebNo=1&Sec=jewxpaGjbDbdkdlc )

Påmeldingsfrist: 22.mai

HER kan du lese mer om bakgrunnen og hvilke oppgaver en ressursperson skal dekke, og se sjekkliste.

Deltakeravgift:

Det er ingen deltakeravgift

Bestilling av reise og overnatting:

Pasientsikkerhetsprogrammet dekker ikke reise og overnatting.

Print