APR

3

Kurs - Opplæring i journalundersøkelse med Global Trigger Tool (GTT)

Når: - 15:00
Hvor: Pilestredet park 7, Oslo. Auditoriet, etg. 2+ i Kunnskapssenterets lokaler.

Nye team inviteres til GTT kurs onsdag den 3. april

Påmelding:
Påmelding sendes til: kurs@pasientsikkerhetskampanjen.no  

Nødvendig informasjon ved påmelding: Navn, tilhørlighet og e-postadresse

Påmeldingsfrist: 15. mars 2013.

Arrangør: Nasjonal pasientsikkerhetskampanje, I trygge hender.

Deltakere: Team som skal gjennomføre journalundersøkelse med GTT i norske helseforetak

Det er begrenset antall plasser på kurset (40 plasser), og det kan være lurt med rask påmelding.

Sted: Kunnskapssenteret Oslo, Pilestredet park 7, (Gamle Kvinneklinikken) inngang Stensberggaten.

Praktiske opplysninger:
Pasientsikkerhetskampanjen dekker kurset, inkl. kaffe /te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT team deltar på samme kurs. Etter utløpt frist vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.

Program 3. april 2013
kl 1000                 Velkommen
kl 1010-1030       Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen
kl 1030- 1100       Prinsippene for Global Trigger Tool
kl 1100-1130        Gruppearbeid på journaleksempler
kl 1130-1200        Lunsj
kl 1200-1330       Gruppearbeid på journaleksempler
kl 1330-1345       Pause
kl 1345-1445       Gruppearbeid på journaleksempler
kl 1445-1500       Evaluering og slutt

Spørsmål vedrørende kurset rettes til kurs@pasientsikkerhetskampanjen.no

Hvis noen trenger overnatting er nærmeste hotell Scandic Edderkoppen.
Kostnader ifm reise og overnatting har dessverre ikke kampanjesekretariatet mulighet til å dekke.

Kart og veibeskrivelse til Kunnskapssenterets lokaler

Print