JAN

18

Læringnettverk 2: Brukermedvirkning

Når: - 15:30
Hvor: Scandic Hell hotel, Stjørdal

Samling 2 i læringsnettverket for brukermedvirkning. Læringsnettverket skal bidra til varige strukturer for god kommunikasjon og trygg innkomst- og utskrivning i sykehus og sykehjem.

Tiltakene vil øke brukertilfredshet og i tillegg kunne bidra til bedre behandlingsutfall og færre re-innleggelser.

Utbytte av å delta:

  • oppfylle lovfestede krav til brukermedvirkning, deriblant krav i ny Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
  • kompetanse i brukermedvirkning og pasientkommunikasjon
  • kompetanse i forbedringsarbeid

 Mer informasjon, påmeldingslenke og program legges ut når det nærmer seg.

 Print