SEP

21

Læringsnettverk 1: Brukermedvirkning Trygg utskrivning

Når: - 22.09.2017 16:00
Hvor: Scandic Hell hotel, Stjørdal

Læringsnettverket skal bidra til varige strukturer for god kommunikasjon og trygg innkomst- og utskrivning i sykehus og sykehjem
Tiltakene vil øke brukertilfredshet og i tillegg kunne bidra til bedre behandlingsutfall og færre re-innleggelser.

Nasjonalt læringsnettverket i Brukermedvirkning - Trygg utskrivning med pasienten som likeverdig part.

Her er tiltakspakken:

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/brukermedvirkning/l%C3%A6ringsnettverk-i-brukermedvirkning/starter-l%C3%A6ringsnettverk-i-trygg-utskrivning

Utbytte av å delta:

  • oppfylle lovfestede krav til brukermedvirkning, deriblant krav i ny Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
  • kompetanse i brukermedvirkning og pasientkommunikasjon
  • kompetanse i forbedringsarbeid

For spørsmål, ta kontakt med post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

 

 

Print