MAI

24

Læringsnettverk 3: Brukermedvirkning

Når: - 15:30
Hvor: Scandic Hell hotel, Stjørdal

Samling 3 i læringsnettverket for brukermedvirkning. Læringsnettverket skal bidra til varige strukturer for god kommunikasjon og trygg innkomst- og utskrivning i sykehus og sykehjem.

Tiltakene vil øke brukertilfredshet og i tillegg kunne bidra til bedre behandlingsutfall og færre re-innleggelser.

Utbytte av å delta:

  • oppfylle lovfestede krav til brukermedvirkning, deriblant krav i ny Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
  • kompetanse i brukermedvirkning og pasientkommunikasjon
  • kompetanse i forbedringsarbeid

 

Påmeldingslenker med frist 16. mai 2018

https://ark.pm/sykehjem         https://ark.pm/helseforetak

 

Trenger du hotellovernatting må dette bestilles direkte på nett: www.scandichotels.com/Hell

NB: Benytt kode: BHEL130318

 

 

Print