JAN

31

Læringsnettverk: Pasient - og brukersikre kommuner 2

Når: - 01.02.2018 16:00
Hvor: Scandic, St Olavs Plass (vis á vis Helsedirektoratet)

Samling 2 i Læringsnettverket Pasient og brukersikre kommuner.

(19.01.2018)

Påmelding pr invitasjon og fullført.

Kontaktperson:

Prosjektleder Solrun Elvik, Mobil: 952 08 587. E-post: solrun.elvik@helsedir.no

 

Print