NOV

6

Ledelse av pasientsikkerhet, første samling i læringsnettverket

Når: - 07.11.2013 16:00
Hvor: Gardermoen

Se program og invitasjon i høyre marg

Påmelding:

Frist for påmelding er 15. Oktober 2013.  Påmeldingen er bindende.
Deltakeren melder seg på ved å sende mail til: kari.olsen@helse-sorost.no

Registrer følgende informasjon:
Navn
Stilling
Navn på virksomhet / avdeling
E-postadresse
Hvilket område du ønsker å arbeide med. Angi nummeret på tiltaket (kan endres senere).

Det er ingen deltakeravgift. Alle som ønsker overnatting ved Park Inn er selv ansvarlig for å booke overnatting innen 23. Oktober 2013.

Pris for hotellrom er kr 1395,-. Hotell bestilles direkte av den enkelte deltager ved å følge linken til Park Inn

For booking på telefon ring; 67 02 40 00. Husk å oppgi denne koden ved telefon- booking: SO1113. Kostnader knyttet til reise og overnatting dekkes av det enkelte helseforetak /kommune.

Print