APR

25

Nasjonalt seminar for GTT-teamene

Når: - 15:30
Hvor: Radisson Blu hotell, Gardermoen

Seminar for GTT-teamene.

Program i margen til høyre.

Påmelding: Klikk her for påmelding

Nasjonalt seminar for Global Trigger Tool (GTT) team.

Resultatene av helseforetakenes journalundersøkelser brukes av helseforetakene for å kartlegge omfanget av pasientskade. Resultatene brukes også til å lage et nasjonalt estimat over pasientskader i Norge.

For å sikre at resultatene er sammenlignbare over tid er det viktig at fortolkning av definisjonen for skade ikke endres over tid. Det er også ønskelig helseforetakene foretar undersøkelsene på tilnærmet samme måte.

For å forebygge at helseforetakenes GTT -team endrer på sin fortolkning av definisjonen på skade, eller endrer rutinen for journalundersøkelsen vil det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet arrangere et årlig GTT-seminar. Slike seminar ble tidligere holdt av kampanjesekretariatet i 2012 og 2013.

På seminaret vil vi gjennomgå eksempler på alvorlige skader. Det vil være anledning til å utveksle erfaringer med eksempler som har vært vanskelig å avgrense i forhold til definisjonen.  Det vil bli orientert om hvordan resultatene presenteres på nasjonalt nivå, og vi vil utveksle erfaringer med hvordan resultatene brukes i helseforetakene, og i hvilken grad metoden er tilpasset til og brukt på klinisk nivå.

Det er viktig at alle GTT team som rapporterer til nasjonalt nivå deltar på dette seminaret.

Print