OKT

22

Nordisk opplæringsprogram i forbedringsarbeid - andre samling

Når: - 24.10.2013 16:00
Hvor: Hotell Admiral, København

System of profound knowledge (avanceret)

 • Deltagerne har en dybere forståelse for dimensioner i forbedringsarbejde og kan analysere eget forbedringsprojekt i relation hertil.

 Forbedringsmodellen og PDSA (avanceret)

 • Deltagerne kan undervise og vejlede andre i forbedringsmodellen
 • Deltagerne kan vejlede andre i at planlægge og udføre PDSA-test.

 Data, analysemetoder og forskellige diagram typer (The Data Guide)

 • Deltagerne har forståelse for forskellige valg af forskellige diagramtyper
 • Deltagerne kan anvende forskellige diagramtyper i relation til eget projekt.

 Datapræsentation og metoder til monitorering af fremdrift (The Improvement Handbook)

 • Deltagerne kan anvende forskellige metoder til grafisk at fremstille fremdrift.

 Implementering, spredning og fastholdelse - oplæg og øvelse (Improvement Guide kap 8 og 9).

 • Deltagerne kan anvende forbedringsmodellen til implementering
 • Deltagerne kan udarbejde en spredningsplan
 • Deltagerne kender og kan anvende forskellige metoder til spredning.

 Psykologi – modstand mod forandringer (The Improvement Handbook)

 • Deltagerne kender mekanismer bag modstand
 • Deltagerne kender og kan anvende forskellige metoder til motivation.

 Ledelse af forbedringsprojekter

 • Deltagerne kan agere taktisk og operationelt, som projektledere på forbedringsprojekter i egen organisation
 • Deltagerne kan integrere forbedringsmetoder på alle niveauer i egen organisation
 • Deltagerne kender og kan anvende forskellige metoder i vejledning af teams.
Print