AUG

24

Opplæring i databasen Extranet (USHT)

Når: - 15:00
Hvor: Webex

Opplæring i Extranets viktigste funksjoner, herunder ulike tilganger/roller, teamstruktur, opprettelse av team-hjemmesider og registrering av data. For ansatte på utviklingssentre.

Hvor: Web-basert undervisning (Webex) – Påminnelse med påloggingsinformasjon sendes ut i forkant. NB! Merk at nettleseren Internet Explorer IKKE fungerer med den web-baserte læringsplattformen. Nettleserne Chrome, Firefox eller Safari må installeres før deltakelse.

Webex krever at man laster ned et program første gang man logger seg på. Dette kan av og til kreve tillatelse fra IT. Det er gratis å laste ned programmet og man trenger ikke å opprette egen bruker. Det kan være greit for deltakere å bruke privat PC for å unngå sperrer/fire walls.

Læringsmål: Du skal kunne hjelpe måleansvarlig fra forbedringsteamene med å bruke databasen Extranet i forbindelse med læringsnettverk.

Målgruppe: Ansatte i utviklingssentrene som kan ha rollen som «superbrukere» i Extranet. Funksjonen som Extranet-superbruker innebærer følgende oppgaver:

  • hjelpe måleansvarlige til å registrere seg i Extranet, registrere data og hente ut run-diagrammer
  • opprette hjemmesider til forbedringsteamene
  • svare på praktiske spørsmål om Extranet
  • hjelpe veiledere eller ledere i virksomhetene som deltar med team i læringsnettverket med å lage rapporter og følge med på aktuelle team

Påmeldingsfrist: 8. august.

Det vil også holdes et separat halvdagskurs i oktober hvor utvalgte indikatorer gås gjennom, og det gis tips og råd om datainnsamling. Vi vil gjennomgå indikatorene for de nye innsatsområdene tidlig oppdagelse av forverret tilstand og forebygging og behandling av underernæring, samt indikator for legemiddelsamstemming i hjemmetjenesten.

Print