MAR

2

Pasientsikkerhetsprogrammets forbedringssamling

Når: - 03.03.2016 15:00
Hvor: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

I trygge hender 24-7 arrangerer en ny samling for forbedring av pasientsikkerhet. Målgruppen er helsepersonell og ledere på alle nivåer som jobber eller vil jobbe med forbedring og pasientsikkerhet

Bli best på å bli bedre!

På pasientsikkerhetsprogrammets samling for forbedring av pasientsikkerhet vil nasjonale og internasjonale eksperter dele sine erfaringer med ulike forbedringsverktøy og -metoder, teknikker for implementering og tips for spredning, anbefalinger for kommunikasjon, samt erfaringer fra praksis. Få tips fra blant andre Trond-Viggo Torgersen og lær mer om tavlemøter og pasientsikker kommune.

Vi har den store ære av å få besøk av H. M. Kongen til åpningen av samlingen 2. mars. Deltakere må derfor senest være på plass i salen klokka 9.45. Kommer du for sent, må du vente til første pause. Det er ikke tillatt å ta med bagasje, yttertøy eller mat inn i salen. Alle reiser seg når Hans Majestet med følge kommer inn i salen, og alle reiser seg når han forlater salen.

Her finner du programmet

Samlingen er nå fulltegnet, men vil bli streamet:

Klikk her for streaming

Hensikten med samlingen er å øke forbedringskompetansen og støtte implementering og spredning av pasientsikkerhetstiltak i helseforetak og kommuner.

Målgruppen for samlingen er ledere på ulike nivåer og helsepersonell som jobber med eller vil jobbe med forbedring og pasientsikkerhet.

Internasjonalt opplegg for toppledere

Det vil være et eget løp for toppledere som arrangeres av eksperter fra det internasjonalt anerkjente Institute og Healthcare Improvement (IHI).

Ta kontakt med post@pasientsikkerhetsprogrammet.no om du har spørsmål.

Print