OKT

27

Pasientsikkerhetsprogrammets høstsamling

Når: - 28.10.2014 16:00
Hvor: Gardermoen - Clarion konferansehall

For å støtte implementeringen og spredningen av innsatsområdene arrangerer pasientsikkerhetsprogrammet en større, to-dagers samling i slutten av oktober. Samlingen er tenkt som et halvårlig tilbud og erstatter læringsnettverkene.

Se www.hostsamlingen.com for program og påmelding

Hvem deltar 

Målgruppen er team fra avdelinger/ enheter/sengeposter i sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten som enda ikke har kommet i gang eller arbeider systematisk med relevante innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet.

Deltakere vil typisk bestå av tverrfaglige, kliniske team som til daglig jobber med sammen om de samme pasientene, inkludert nærmeste leder. Teamene meldes på samlet. Det er plass til 1000 deltakere. Det er estimert at helseforetakene sender omkring 5-6  team hver.

Læringsutbytte:

Det vil være arbeidsøkter hver dag knyttet til de ulike innsatsområdene.

Etter å ha deltatt på samlingen vil deltakerne ha kjennskap til:
-    Relevante innsatsområder og tiltak for å redusere pasientskader
-    Andre klinikeres erfaringer med iverksetting av tiltakene
-    Suksesskriterier og fallgruver ved iverksetting av forbedringstiltak
-    Nyttige og konkrete verktøy og teknikker i forbedringsarbeid

Samlingen presenterer nasjonal og internasjonal ekspertise på de ulike områdene og i forbedringsarbeid, og vil utgjøre en verdifull møtearena med andre klinikere med samme interesseområder.  

Praktisk informasjon:

Tid: 27. oktober kl. 10.00 - 28. oktober kl. 16.00

Sted: Clarion konferansesenter, Gardermoen

Kostnad: Påmeldingsavgiften er 1750,- per person. Avgiften dekker deltakelse for to hele dager.

Påmeldingsfrist: 25. september Print