pasientsikkerhet001

JUN

4

Pasientsikkerhetsprogrammets ledersamling 2014

Når: - 17:30
Hvor: Rica Hell Hotell på Værnes i Trondheim

Ledersamling i pasientsikkerhetsprogrammet for ledere på alle nivåer i primær- og spesialisthelsetjenesten. Konferansen er gratis.

Hold av dagen for årets lederkonferanse i pasientsikkerhetsprogrammet. Vertskap for konferansen i år er Helse-Midt Norge. Konferansen er gratis.

PROGRAM til høyre

  Meld deg på her

Programmets ledersamling gir toppledere og linjeledere anledning til å sette seg inn i hvordan virksomheten eller avdelingen kan iverksette programmets innsatsområder og drive forbedringsarbeidet.


Årets samlingen vil blant annet gi svar på:

• Hva ledere kan gjøre for å bedre pasientsikkerheten; konkrete verktøy og tiltak

• Hva er implementeringsutfordringene og hvordan de kan løses

• Eksempler fra praksis på hvordan pasientsikkerhetstiltakene spres i kommuner og foretak

• Hva er pasientsikkerhetskultur og hvordan påvirker den pasientbehandlingen

• Hvordan kan data og resultater brukes av ledere på ulike nivåer for å følge opp kvalitetsarbeidet i virksomheten eller avdelingen

• Hvordan ser morgendagens brukerinvolvering ut

• Hva er forventningene til pasientsikkerhetsprogrammet

 

For praktiske spørsmål, ta kontakt med Ann Harriet Dalen: ann.harriet.dalen@helse-midt.no


Ta gjerne kontakt med sekretariatet på telefon 464 19 575 eller post@pasientsikkerhetsprogrammet.no for øvrige spørsmål.

Print