AUG

28

Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten, telefonmøte 2 i læringsnettverket

Når: - 14:00
Hvor: Telefonkonferanse

Telefonnummer: 800 88 860
Pinkode 606443#

Hensikten med telefonkonferansen er at arbeidsgruppene skal kunne dele sine erfaringer og ideer med hverandre, mens vi er underveis i prosjektet.

I avtalt orden rapporterer gruppene sitt arbeidsområde, endringsarbeidet og sine resultater så langt, mens de andre arbeidsgruppene, veilederne samt enkelte fra styrings- og ekspertgruppen er tilhørere. Med så mange deltagere er det ikke mulig å ha en reell diskusjon, målet er en kort og konsis rapportering, med noen korte oppklarende spørsmål og svar. Konferansen vil styres av prosessleder for læringsnettverket.

Print