DES

1

Samling 2: Nordisk opplæringsprogram i forbedringsarbeid – kull 7

Når: - 02.12.2015 16:00
Hvor: Oslo

Samling 2 i Nordisk opplæringsprogram i forbedringsarbeid – kull 7

Formålet med utdanningen er å lære opp helsepersonell til å iverksette og lede forbedringsarbeid på en måte som fører til markante og vedvarende forbedringer i helsetjenesten til det beste for pasient og pårørende.

Nordisk opplæringsprogram i forbedringsarbeid – kull 7

Formålet med utdanningen er å lære opp helsepersonell til å iverksette og lede forbedringsarbeid på en måte som fører til markante og vedvarende forbedringer i helsetjenesten til det beste for pasient og pårørende.

Målgruppen for opplæringsprogrammet er helsepersonell med pasientkontakt som ønsker å forbedre klinisk praksis.

Påmeldingsfrist: 1. september 2015. Søknad sendes til Ida.Waal.Romuld@helsedir.no.

Les mer om utdannelsen her

Print