MAR

9

samling 2 Samstemming av legemiddellister - Helse Sør-Øst

Når: - 16:00
Hvor: Arena hotel Lillestrøm

Program og påmelding til samling 2 i læringsnettverket.
Frist for påmelding er satt til 15. februar

Print