NOV

3

Samling 3 i kursrekke om SPC/Extranet

Når: - 15:00
Hvor: Clarion Hotell og Kongress, Gardermoen

Velkommen til samling 3 i kursrekken for overføring av kompetanse i SPC og bruk av databasen Extranet. Samlingen er rett etter Pasientsikkerhetskonferansen.

Samlingen 3. november er en del av påstartet kursrekke om målinger og SPC for ressurspersoner i spesialisthelsetjenesten. Denne samlingen holdes dagen etter Pasientsikkerhetskonferansen avsluttes, på samme hotell.

Hovedtemaer for samling er utvelging, innsamling og behandling av data og praktiske øvelser basert på typiske henvendelser fra forbedringsteam. Det er viktig at alle som deltar tar med pc og har tilgang til enten Extranet, Excel eller EpiData.

Du kan lese mer om bakgrunnen og hvilke oppgaver en ressursperson skal dekke, og se sjekkliste i høyre margen (nederst på mobil).

Praktisk informasjon:

Påmelding: Denne samling er en del av påstartet kursrekke for ressurspersoner i spesialisthelsetjeneste. Er du deltaker, ønsker vi at du bekrefter deltakelse på samling 3 ved å godta utsendte møteinnkalling for 3. november i Outlook.

Deltakeravgift: Det er ingen deltakeravgift.

Bestilling av reise og eventuelt overnatting: Alle deltakerne bestiller og betaler reise og overnatting selv. Pasientsikkerhetsprogrammet dekker ikke reise og overnatting.

Manglende oppmøte etter påmelding: Ved manglende oppmøte vil deltakeren bli fakturert påløpte utgifter.

Eventuelle spørsmål angående samlingen sendes til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no. Merk eposten med «samling Extranet-SPC 03.11».

Til orientering: Carol Perez Romay er i foreldrepermisjon til 1. november 2017.

Print