NOV

17

Stopp trykksår-dagen med kurs

Når: - 16:00
Hvor: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, auditoriet

Pasientsikkerhetsprogrammet og Norsk interessefaggruppe for sårheling (NIFS) ønsker velkommen til kurs i forebygging og behandling av trykksår, og generelle prinsipper for sårbehandling. I anledning den internasjonale trykksårdagen ”Stop Pressure Ulcer Day” tilbys en hel kursdag med et spennende og variert program med anerkjente norske og utenlandske forelesere.

Målgruppe:

Helsepersonell som behandler sår og arbeider med trykksårforebygging i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Det er søkt meritterende timer hos Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet.

Se invitasjon, program og påmelding her

Print