JUN

9

Telefonmøte 1: Læringsnettverket Underernæring

Når: - 14:45
Hvor: Telefonmøte

Invitasjon til telefonmøte 1. for læringsnettverket
Forebygging og behandling av underernæring

Ring 800 88 860 tast kode 606443#

Tid: 9. juni 2017 OBS! NY DATO!

Kl. 12.00 – 13. 15 for team fra sykehus

Kl. 13.30 – 14.45 for team fra hjemmetjeneste og sykehjem

 

Tid: 9. juni 2017 OBS! NY DATO!

Kl. 12.00 – 13. 15 for team fra sykehus

Kl. 13.30 – 14.45 for team fra hjemmetjeneste og sykehjem

 

Møteleder: Caroline Austdal, prosjektleder i pasientsikkerhetsprogrammet (Tidligere prosjektleder Henriette Ruud slutter i pasientsikkerhetsprogrammet i mai.)

Formål med telefonmøte: Dele erfaringer, utfordringer og løsninger med andre team i læringsnettverket.

Hvem deltar: Teamleder og så mange som mulig fra forbedringsteamene, veiledere og andre observatører som for eksempel lokale og regionale programledere. I tillegg møteleder og andre ressurser fra sekretariatet.

Gjennomføring av telefonmøtet:

 • Ring 800 88 860 tast kode 606443#
 • Møteleder ønsker velkommen etter ca. to minutter
 • Opprop av teamene
 • Når du lytter, vennligst skru av høyttaler slik at vi unngår unødig støy. Når du snakker, vær klar og tydelig. 
 • Teamleder bruker 3-5 min for å fortelle om fremdrift, erfaringer og utfordringer. Med så mange deltakere er det ikke mulig å ha en lengre diskusjon, målet er en kort og konsis rapportering med eventuelle spørsmål som ønskes besvart.
 • Når vi har vært gjennom alle deltakerne åpnes det opp for kommentarer fra andre og/eller møteleder.
 • Den faste strukturen er nødvendig for å få til et effektivt og informativt møte. Det er en spennende og inspirerende kommunikasjonsform, som også teknisk pleier å fungere fint. 
 • Møteleder gir praktisk informasjon om statusrapport og neste samling 30. august 2017
 • Avslutning

Oppsummering av møtet sendes deltagerne i etterkant av møtet.

Forberedelser til telefonmøte

Hvert team bruker 3-5 min i møtet for å informere om punktene under:

 • Målsetting, hva skal dere oppnå innen når?
 • Erfaringer med tiltak så langt, hva har dere testet ut (småskalatesting)?
 • Hvilke indikatorer har dere begynt å måle på?
 • Særlige utfordringer, trenger hjelp til?
 • Gode erfaringer

 

Print