NOV

10

USHT - Læringsnettverk og indikatorer

Når: - 12:00
Hvor: Webinar

Web-basert undervisning med gjennomgang av utvalgte indikatorer, samt tips og råd om datainnsamling. Vi vil gå gjennom indikatorene for innsatsområdene tidlig oppdagelse av forverret tilstand og forebygging og behandling av underernæring, samt indikator for legemiddelsamstemming i hjemmetjenesten.

Webinar 2 for USHT

Når: Fredag 10. november kl.08:30 – 12:00. Oppkobling fra kl.08:30. Selve webinaret begynner kl.09. 

Hvor: Web-basert undervisning –  invitasjon og påloggingsinformasjon sendes ut i forkant.

Tema: Gjennomgang av utvalgte indikatorer, samt tips og råd om datainnsamling. Vi vil gjennomgå indikatorene for de nye innsatsområdene tidlig oppdagelse av forverret tilstand og forebygging og behandling av underernæring, samt indikator for legemiddelsamstemming i hjemmetjenesten. Vi tar også imot innspill til indikatorer som dere ønsker å få forklart utover disse.

Formål: Du skal få god kjennskap til og forstå indikatorene i de mest aktuelle tiltakspakkene, slik at du kan veilede forbedringsteam i bruk av indikatorer og innsamling i data.

Målgruppe: Ansatte i utviklingssentrene som skal veilede forbedringsteam i læringsnettverk i bruk av indikatorer, herunder:

  • hjelpe teamene til å komme i gang med målinger og bruke indikatorer i tiltakspakker
  • veilede forbedringsteam med datainnsamling
  • veilede forbedringsteam og vise dem hvordan de kan bruke egne data i forbedringsarbeid
  • veilede forbedringsteam med dataanalyse ved hjelp av statistisk prosesskontroll
Print