Marianne Wesnes har ledet forbedringsprosjektet "100 dager uten aspirasjonspneumoni hos inneliggende pasienter", avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Haukeland sjukehus.

Seksjonsoverlege Marianne Wesnes har ledet forbedringsprosjektet "100 dager uten aspirasjonspneumoni hos inneliggende pasienter", avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Haukeland universitetssjukehus.

100 dager uten aspirasjonspneumoni

Publisert  Oppdatert 

Ved Haukeland universitetssjukehus har de oppnådd over 100 dager uten aspirasjonspneumoni (lungebetennelse) hos inneliggende pasienter med hjerneskade.

Marianne Wesnes er seksjonsoverlege på seksjon for hjerneskaderehabilitering, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Haukeland universitetssjukehus. Hun forteller at en stor andel av pasientene på hennes avdeling har spisevansker, enten som følge av svelgevansker eller på grunn av store kognitive vansker. Mange har behov for sondeernæring og noen av pasientene er i tillegg tracheostomerte.

-Aspirasjonspneumonier er lungebetennelse som skyldes at fremmedlegemer kommer ned i lungene og medfører infeksjon. Dette er en komplikasjon som inntreffer regelmessig på vår sengepost, og som kan føre til forlengede sykehusopphold og enkelte pasienter må overføres til akuttavdeling som følge av respirasjonssvikt eller sepsisutvikling. Pasienten settes ofte langt tilbake og det kan ta uker før funksjonsnivået er der det var før infeksjonen, sier hun.

Har lykkes med null-visjon

Det er et felles ønske å jobbe mot en null-visjon i antall aspirasjonspeumonier. Tiltak mot aspirasjonspneumoni er tidlig mobilisering og tidlig behandling med antibiotika. I tillegg er screening for svelgvansker viktig for å redusere aspirasjonsfaren.

Wesnes forteller at de har jobbet tett sammen i et tverrfaglig team bestående av logoped, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere og lege. De har hatt regelmessige møter og testet ut ulike verktøy som driverdiagramPDSA-metoden og gjort regelmessige målinger.

-Vi har involvert hele sengeposten og ser at vi har klart målsettingen vår; så langt er det 133 dager siden sist aspirasjonspneumoni i sengeposten vår! Jeg er stolt av teamet og sengeposten som har engasjert seg i dette prosjektet i en travel hverdag, understreker hun.

Enkle og gode grep

-Vi har hengt opp informasjonsplakater hos pasienter med kjente spisevansker, nettopp for å forhindre at feil mat og drikke gis til pasienten; enten av pårørende eller av personalet. Plakaten har gradvis blitt tatt i bruk ved enkelte andre avdelinger på sykehuset og det er selvfølgelig veldig kjekt å høre. Vi har også hatt fokus på opplæring og endring av rutiner i sengeposten. Nå vil det være viktig å følge dette opp, sier hun.

Lærerik forbedringsutdanning

Forbedringsutdanningen for leger, som Wesnes har deltatt på det siste året, har vært utgangspunktet for prosjektet "100 dager uten aspirasjonspneumoni hos inneliggende pasienter".

Underveis i utdanningen skal alle deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsarbeid.

- Jeg synes at det har vært utrolig spennende og lærerikt å delta i Forbedringsutdanningen for leger, og merker at jeg allerede nå tenker annerledes i andre prosjekter som jeg også leder. Kunnskapen vil definitivt komme både meg og avdelingen min til gode i tiden fremover. Utdanningen anbefales på det sterkeste, avslutter Marianne Wesnes.

 

 

Print