SØ-uvi-melkerud

Sykehuset Østfold feiret med kake og tale at døgnområde 5 passerte 100 dager uten urinveisinfeksjon. Fra venstre Lisbeth Nesse Brenna (seksjonsleder), Mette Hjelle Lundberg (sekretær/måleansvarlig), Vigdis Andresen (fagutviklingsrådgiver) og Inger-Ann Y. Oswald (rådgiver kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen). (Foto: Sykehuset Østfold)

100 dager uten urinveisinfeksjon

Publisert

- Det aller viktigste er å fjerne kateteret så tidlig som mulig, sier seksjonsleder Lisbeth Nesse Brenna. Hennes seksjon på Sykehuset Østfold nådde nylig målet om 100 dager uten en eneste kateterassosiert urinveisinfeksjon.

- Vi er stolte over at vi har klart 100 dager uten en eneste urinveisinfeksjon. Vi har gode innarbeidede rutiner og prosedyrer, men da vi begynte å registrere alle pasienter med kateter, ble vi enda mer bevisste, sier Lisbeth Nesse Brenna på døgnområde 5. De har pasienter både fra gynekologi, ortopedi, øre-nese-hals og øye.

Nessa sier at en del av forklaringen på hvordan de har klart dette som døgnområde, nok ligger mange år tilbake da det ble innført at innleggelse av kateter skulle utføres i sterilt miljø, det vil si på operasjonsstuen. I tillegg er det godt beskrevet i prosedyrer og i operasjonsbeskrivelsene av gynekologiske pasienter når kateteret skal fjernes.

-De aller fleste skal fjernes senest klokken 06.00 dagen etter operasjon, sier Brenna.

Avdelingen feiret nylig med kake og tale. Les mer om tiltakspakken for forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter.

(Fra Sykehuset Østfolds intranettside)

Print