IMG_2396

Tiltakspakken for riktig legemiddelbruk i sykehjem består av fire tiltak. Her har Møre og Romsdal lagt til et tiltak for brukermedvirkning.

13 fylker i gang med spredning

Publisert  Oppdatert 

Kampanjens innsatsområde riktig legemiddelbruk i sykehjem opplever nå en stor spredning til landets kommuner. Hele 13 fylker er i gang med lokale læringsnettverk for å spre kampanjen videre til kommunene i fylket.

Hordaland og Telemark er to av fylkene som gjør en stor innsats for å lære opp sykehjem i kommunene å sikre at beboere får riktig legemiddelbehandling. Begge fylkene har flere erfaringer og tips til andre som ønsker å gjennomføre læringsnettverk, og til hvordan en bør gå frem for å rekruttere kommuner.

Faglig påfyll viktig

Telemark har gjennomført tre av fire samlinger hvorav tolv av Telemarks atten kommuner deltar. I følge Marit Skraastad, fou-leder ved Utviklingssenter for sykehjem i Telemark, er faglig påfyll spesielt viktig.

- Vi inkluderte én forelesning på hver samling.  Å ha med fagfolk innen forbedringsarbeid, farmakologi, sykepleie og medisin skapte inspirasjon og motivasjon blant deltakerne, og kan være det lille ekstra som gjør at de får lyst til å jobbe videre, forteller Marit.

Tverrfaglig arrangørteam

Videre påpeker hun at det har vært nyttig å ha et tverrfaglig arrangørteam bestående av en fra kunnskapssenteret, en fastlege, farmasøyt, en representant fra fylkesmannen samt en sykepleier med erfaring fra forbedringsprosjektet.

- Da kan man se saken fra flere sider, og vurdere sammen hva som er lurt og ikke lurt, sier Marit.

Ledelsesforankring avgjørende

Marit forteller også at selv om deltakerne er svært positive til prosjektet, gir flere uttrykk for at det er tidkrevende, og at de sliter med ledelsesforankring. I tillegg er det mye utskiftninger som gjør det vanskelig å oppnå kontinuitet i den daglige driften.

- Det tar lang tid å innarbeide nye rutiner. Det er et viktig prosjekt, men det er komplisert. Ledelsesforankring er helt avgjørende for å få det til, avslutter Marit.

Stor spredning i Hordaland

Hordaland er også kommet godt i gang med å spre kampanjen – her deltar 20 kommuner i læringsnettverket. I tillegg er så mange som 18 sykehjem i Bergen kommune involvert i arbeidet med å sikre legemiddelgjennomgang og samstemming av legemiddellister. 

Kari Sunnevåg, Spesialrådgiver ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, anbefaler andre som ønsker å arrangere læringsnettverk, å samarbeide tett med fylkesmannen samt og involvere helseforetaket i det nedslagsfeltet en skal ha læringsnettverket.

- Helseforetaket har lenger erfaring med kampanjen. Ta kontakt med oss andre som holder på med læringsnettverk så deler vi våre erfaringer. Videre anbefaler jeg å søke om å få læringsnettverket som tellende for å øke rekrutteringen av leger spesielt, sier Kari.

”Vær litt selger”

For å få med kommunene må man rett og slett ”være litt selger” i følge Kari.

- Kommunene har mange oppgaver og de må vite hvorfor de skal prioritere akkurat dette. For å rekruttere kommunene bør man ringe rundt til sykehjemmene. Tilbakemeldinger fra de som har deltatt er veldig positive. De opplever tiltakspakken som praktisk og nyttig, avslutter Kari.

Følgende fylker er i full gang med å spre kampanjen til kommunene: Vestfold, Østfold, Aust- og Vest Agder, Telemark, Oppland, Hordaland, Hedmark, Møre og Romsdal, Oslo, Rogaland, Buskerud og Troms. Resten av landets fylker er også involvert i kampanjen, og jobber nå med spredningsplaner.

Les mer om innsatsområdet

Print