201601-minplan

App for kriseplan - erfaringssamling

Publisert  Oppdatert 

«MinPlan»-appen for krise- og mestringsplan mot selvmord, overdose og selvskading skal evalueres. Har du ideer? Bli med på samling i mars.

Høsten 2014 lanserte pasientsikkerhetsprogrammet og Sørlandet sykehus «MinPlan»- app for krise- og mestringsplan. Vi inviterer til erfaringssamling 17. mars for å få erfaringer og ideer til videreutvikling.

Krise- og mestringsplaner er et viktig hjelpemiddel som tilbys pasienter for å forebygge selvmord, overdose og selvskading innen psykisk helsevern og behandling av rusavhengighet. Planene utformes av pasient i samarbeid med helsepersonell.

Gjennom utforming av krise- og mestringsplaner kan man oppnå økt bevissthet hos pasienten når det gjelder utløsende faktorer, faresignaler og pasientens egne mestringsstrategier. I tillegg samler krise- og mestringsplanen kontaktinformasjon om eget nettverk og hjelpeapparat.

Krise- og mestringsplan benyttes i dag i papirversjon ved ulike institusjoner. I september 2014 ble en elektronisk versjon lansert, appen MinPlan. Dette er resultatet av et samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF og pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Erfaringssamling

For å samle erfaringer og ideer til videreutvikling, arrangerer nå Sørlandet sykehus HF og pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 til Erfaringssamling.

• Sted: Sørlandet Sykehus, Kristiansand Undervisningssenteret, Sal 1

• Tid: 17. mars 2016, fra 10.00 – 15.30

• Påmelding til post@pasientsikkerhetsprogrammet.no

• Maks antall deltakere: 50 personer

• Det er reservert plasser for å sikre representasjon fra ulike fag- og brukergrupper, men det er også satt av plasser til å melde seg på for andre interesserte.

• Påmeldingsfrist 9. mars 2016

Programmet kan lastes ned i margen til høyre.

Gi tilbakemelding

Har du tilbakemelding på appen, men ikke anledning til å komme? Vi tar imot dine innspill og kommentarer HER.

For spørsmål om samlingen, kontakt:

Gro Merete Grønvold Eilertsen, Gro.Gronvold.Eilertsen@sshf.no, telefonnr. 901 50 121

Marie Brudvik, Marie.Brudvik@helsedir.no, telefonnr. 930 59 389

Print