forebygging av overdose

Posteren fra Helse Innlandet vant posterprisen,. Gratulerer!

Bedre behandling for ruspasienter

Publisert  Oppdatert 

Tiltakene er faglig nyttige, det er kjekt, det gir resultater og ikke minst; pasientene synes det er bra. Teamene har gjort en kjempeinnsats, skryter leder av ekspertgruppen, Kari Lossius.

Team fra tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) over hele landet har nå iverksatt programmets tiltak for Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon.

Tiltakene innebærer blant annet tidlig spesialistvurdering, utarbeiding av kriseplan, opplæring i hjerte-lungeredning og time i hånden. Se alle tiltakene her

Positive pasienter

Tiltakene som kriseplan og også har blitt godt mottatt av pasientene:
-    Kriseplanen har blitt overraskende positivt mottatt, både blant personale og pasienter. Pasientene angir at de ser nytte av verktøyet, mens personale forteller om gode samtaler under utformingen, forteller ett av teamene.

Et annet team melder at inneliggende pasienter reagerer positivt på opplæring i hjerte lungeredning:  
-    Til tider har HRL-opplæringen fungert som døråpner for samtale omkring traumatiske erfaringer pasienter har gjort seg, skriver teamet i sluttrapporten.

Tidspress og kommunikasjon er utfordringene

-    Det mest givende har vært at kampanjen ble godt mottatt av tilsatte. Bakgrunnen for dette var nok at tiltakene oppleves som meningsfulle og en ser at kampanjen kan redde liv. Det er tilbakemeldingen fra et annet team.

Noen erfarer likevel at det kan være utfordrende å pålegge de ansatte nye oppgaver i en ellers travel hverdag, og flere melder at det kan være krevende å nå ut med informasjon:


    -  Implementering i hele personalgruppen har vært en utfordring. For eksempel å sikre kunnskap ut til alle, slik at blant annet utskrivningstiltakene blir fulgt, f.eks. ved en uforutsett utskrivelse eller brudd i behandlingen på kveld, helg eller natt, skriver ett av teamene.

 

Vil fortsette med tiltakene

I følge sluttrapportene er tiltakene stort sett blitt integrert i driften, og teamene ønsker å fortsette med dem fremover. De forteller at ansatte nå er tryggere i forhold til å ta samtaler om overdosefare, og at forebygging av overdosefare nå er satt i system.


- Vi ser en stor interesse for prosjektet, sier prosjektleder Marie Brudvik. Særlig er det overdosekortene med informasjon om overdosefare og førstehjelp som både kommuner og spesialisthelsetjenesten har vist stor interesse for.


Teamene møtes igjen for å utveksle flere erfaringer i et telefonmøte 26 august kl 12.00 – 14.00.
Følg med i kalenderen for mer informasjon.

Print