Erik Dyb Liaaen

Erik Dyb Liaaen (til høyre) og hans kolleger på lungeseksjonen på Ålesund sykehus fikk gode resultater med nye legevisitter og samstemming av legemiddellister. Nå brenner Ålesundlegen for at flere leger starter prosjekter innen forbedring. Leger kan nå melde seg på en ny utdanning Foto: Helse Midt-Norge

Bedret legevisittene med nye metoder

Publisert  Oppdatert 

Lungeseksjonen som lege Erik Dyb Liaaen ledet kortet ned legevisittene og fikk flere til å sjekke legemiddellistene. Nå får leger en egen utdanning i å gjøre forbedringsprosjekt.

Lungeseksjonen ved Ålesund sykehus endret en flere hundre år gammel tradisjonell legevisitt. De gjorde den om til en moderne visitt med fokus på pasienten. De ønsket å snakke godt med pasienten, ta vare på taushetsplikten og bruke ressursene bedre.
Lungelege Erik Dyb Liaaen fikk god bruk for det han hadde lært om forbedringsarbeid i prosjektet, som å sette tydelige mål og vite når man når målet.

Ny utdanning
Nå kan leger søke seg inn på en ny utdanning. I seks måneder skal 20 leger få kunnskap om hvordan de kan arbeide enkelt og effektivt med forbedringer. Forbedringer som vil gjøre hverdagen bedre for både pasienter og helsepersonell. Den nye utdannelsen er et samarbeid mellom pasientsikkerhetsprogrammet og Den norske legeforening. Utdanningen vil bruke forelesere fra USA, Skottland, Danmark og Norge. Deltakerne vil arbeide med et eget klinisk forbedringsprosjekt under utdanningen med oppfølging fra en erfaren veileder. Klikk her for mer informasjon.

Frigjorde tid
Liaaen begynte å jobbe med forbedring for snart tre år siden. Han syntes det var lite flyt i arbeidet på sengeposten. I tillegg brøt legene taushetsplikten når de sto inne på tremannsrommene og snakket med pasienten. Med den tradisjonelle modellen med previsitt og visitt får ikke pasienten diskutert så mye hva han eller hun selv ønsker med behandlingen, mente han.
- Vi satte i gang et prosjekt ved lungeseksjonen på Ålesund sykehus. Vi kuttet ut previsitt og erstattet det med et tavlemøte der vi vurderte dagens pasienter. Alle nye pasienter møter en spesialist, men vi går ikke nødvendigvis til alle pasienter hver dag. Visitten er på et eget rom som både gjør det lettere å snakke med pasienten og sikre en god legekonsultasjon. Da brøt vi ikke taushetsplikten under samtalen. Så la vi en plan for pasienten, forteller Liaaen.
Legen forteller om fornøyde sykepleiere og leger som fikk mer tid til pasientene. Pasientene ble også skrevet ut tidligere på dagen med det nye opplegget.
- Før endringen ble mange utskrivingsklare pasienter liggende utover dagen. Det tok unødvendig opp plass og tid. Og ofte kom utskrivingen midt i vaktskiftet, sier han.
 
Små steg forbedret legemiddelsamstemming
Medisinsk avdeling har også gode resultater fra samstemming av legemiddellister. I dette prosjektet klarte de å gå fra at 7 prosent av pasientenes lister ble samstemt, til 80 prosent. Nå brenner Ålesundlegen for å få flere leger til å jobbe med forbedring.
- Du kan få til mye med små steg, så lenge du har klare mål og en systematisk tilnærming. Du kan få raske resultater, og det er morsomt. Alle har egentlig to jobber: jobben du er utdannet til å gjøre og jobben med å gjøre jobben bedre, sier han. Liaaen oppfordrer kolleger til å lære seg mer om forbedringskunnskap.
Den nye utdanningen er et samarbeid med Den norske legeforening, og er en pilot. Senere vil det vurderes om utdanningen skal videreføres.

Viktige datoer
Datoer for samlingene

  • Samling 1: 2.-4. februar 2016
  • Samling 2: 26.-27. april 2016
  • Samling 3: 14.-15. juni 2016

Søknadsfrist er 1. desember 2015. Det er 20 plasser.

Påmelding
Påmelding og søknadsskjema sendes til pasientsikkerhetsprogrammet via post@pasientsikkerhetsprogrammet.no
Mer informasjon om utdanningen, studiehåndbok og søknadsskjema er tilgjengelig her.
Har du spørsmål om utdanningen eller påmelding, kan du kontakte Ida Waal Rømuld: Ida.Waal.Romuld@helsedir.no. Tlf. 452 87 959.

Print