bare-spoer-aalesund

Ålesund sykehus er denne uka preget av oransje farger og budskapet om at pasienter bare kan spørre om det de lurer på. Kathrin Enebakk og sykepleier Ole Petter Olsen Schumann delte ut brosjyrer og snakket med pasienter og helsepersonell. Foto: Helse Møre og Romsdal

Ber pasienter spørre

Publisert  Oppdatert 

Hver fjerde pasient tør ikke å spørre helsepersonell om ting de lurer på fordi de er redd for å være til bry. Engasjerte medarbeidere på Ålesund sykehus er denne uka først ute med den nasjonale informasjonskampanjen "Bare spør!".

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har laget brosjyren «Bare spør!» med råd og tips til pasienter og pårørende. En god samtale mellom pasient og helsepersonell gir god og sikker behandling. Pasienter spør også lettere hvis helsepersonell støtter og oppmuntrer dem til å stille spørsmål.

Brosjyren «Bare spør!» skal styrke pasienter, brukere og pårørendes mulighet til å medvirke i behandlingen og redusere risiko for feil og misforståelser. Brosjyren har viktig informasjon og forslag til spørsmål som kan stilles i møte med helse- og omsorgstjenesten.

Du finner brosjyren HER.

Se også omtale på www.helsenorge.no

Print