201512-kull7-agentutd

Kull 7 med forbedringsagenter var nylig samlet i Oslo. De jobber med mange spennende prosjekter, som å redusere urinveisinfeksjoner og sørge for oppdatert pasientdokumentasjon.

Bli forbedringsagent

Publisert  Oppdatert 

Vil du sette i gang og lede ambisiøse forbedringsprosjekter i helsetjenesten? Et nytt kull forbedringsagenter starter opp i april 2016.

Den nordiske forbedringsagentutdannelsen gir kompetanse i å drive og lede effektivt forbedringsarbeid i helsetjenesten. Et nytt kull i utdanningen starter opp i april 2016.

Utdanningen er et samarbeid mellom Det norske pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 og Dansk Selskab for Patiensikkerhed. Du lærer hvordan du setter i gang og leder ambisiøse forbedringsprosjekter som kan lede til markante og vedvarende forbedringer i helsetjenesten, til det beste for pasient og pårørende. I løpet av utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt i egen virksomhet.

Utdannelsen vil gi kompetanse i:

  • Ledelse av forbedringsarbeid
  • Metoder for å teste nye arbeidsformer
  • Implementering
  • Metoder for å spre forbedringer
  • Systematiske målemetoder for å sikre vedvarende forbedringer

Hvem kan melde seg på?
Utdannelsen er forbeholdt klinikere som arbeider i klinisk praksis. Det er reservert 15 plasser til norsk deltakere. Plassene fordeles mellom helseforetakene og kommunene.

Utdannelsen er praktisk orientert. Alle som deltar i Nordisk forbedringsagentutdannelse må derfor ha et klinisk forbedringsprosjekt som de skal jobbe med i løpet av perioden. Vi ber derfor om kort prosjektskisse vedlagt søknaden. Skjema lastes ned i høyre marg. Les mer om hva som er et egnet forbedringsprosjekt for utdannelsen.

Invitasjonen til det nye kullet er sendt til de regionale helseforetakene og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylkene. Disse formidler invitasjonene til aktuelle kandidater for deltakelse i Forbedringsagentutdannelsen.

Deltakerne vil motta veiledning underveis. Utdannelsen er etablert etter modell fra the Improvement Advisor Professional Development program, ved The Institute for Healthcare Improvement i USA.

Datoer for samlingene

Samling 1: 30.3 – 1.4 2016 København

Samling 2: 1.6 – 2.6 2016 Oslo

Samling 3: 29.11 – 30.11 2016 København

Søknadsfrist: 8. januar 2016.

Påmelding går til pasientsikkerhetsprogrammet via de regionale helseforetakene og utviklingssentrene i fylkene. Søkere vil få beskjed om tildeling av plass innen 15. januar 2016.

Spørsmål vedrørende opplæringsprogrammet eller påmelding kan rettes til Ida Waal Rømuld: Ida.Waal.Romuld@helsedir.no, tlf.nr +47 452 87 959.

Print