Skedsmotun bo- og behandlingssenter

Skedsmotun bo- og behandlingssenter er en av pilotene innen tidlig oppdagelse av forverret tilstand. De har testet ut den nye tiltakspakken både på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Bli med på læringsnettverk

Publisert  Oppdatert 

Invitasjonene til læringsnettverk innen tidlig oppdagelse av forverret tilstand, sepsis og underernæring er nå sendt ut. Søk om å få ditt team med.

Tre nye innsatsområder testes nå ut, og snart vil tiltakspakkene justeres og ferdigstilles. Tiltakene skal spres nasjonalt gjennom læringsnettverk hvor det er plass til mellom 20 til 25 team. Et læringsnettverk består av tre samlinger og to telefonkonferanser fordelt over ni måneder.

Samme team deltar hver gang, og jobber målrettet med tiltak og målinger mellom samlingene. Teamene planlegger i samarbeid med lokal ledelse hvordan tiltakene bør spres til hele kommunen eller hele foretaket. Læringsnettverkene er søkt godkjent som tellende kurstimer hos Sykepleierforbundet og Legeforeningen.

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand:

Arrangeres i samarbeid med Helse Nord, i Tromsø. Målgruppen er både sykehjem, hjemmetjeneste og helseforetak. Vi forventer stor pågang, så det er viktig å søke før fristen.

Samlinger:

  • 8. til 9. februar 2017, Hotell Radisson Blu, Tromsø
  • 24. mai 2017, Hotell Radisson Blu, Tromsø
  • 19. oktober 2017, Hotell Radisson Blu, Tromsø

Se invitasjon og notat til utviklingssentre i margen. Plassene er nå fordelt etter søknadsrunde.

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis:

Arrangeres i samarbeid med Helse Sør-Øst, i Oslo og på Gardermoen. Målgruppen for dette læringsnettverket er leger og sykepleiere som jobber sammen i akuttmottak. Vi forventer stor pågang, så det er viktig å søke før fristen.

Samlinger:

  • 8. til 9. mars 2017, Hotell Bristol, Oslo
  • 8. juni 2017, Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
  • 30. november 2017, Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Se invitasjon i margen til høyre. Søknaden er vedlegg 4 i invitasjonen. Søknad om å få delta på læringsnettverket innen sepsis sendes innen 6. januar 2017, til krlon@helsedir.no.

Forebygging og behandling av underernæring

Arrangeres i samarbeid med Helse Vest, i Stavanger. Målgruppen er både sykehjem, hjemmetjeneste og helseforetak.

Samlinger:

  • 22. til 23. mars 2017, Quality Airport Hotel Sola, Stavanger
  • 30. august 2017, Quality Airport Hotel Sola, Stavanger
  • 23. november 2017, Quality Airport Hotel Sola, Stavanger

Se invitasjon i margen. Søknad om å få delta på læringsnettverket innen forebygging og behandling av underernæring sendes innen 13. januar 2017, til marianne.bretteville@helsedir.no. Søknaden er vedlegg 5 i invitasjonen.

Brukermedvirkning:

Arrangeres i samarbeid med Helse Midt-Norge. Under planlegging. Mer informasjon kommer.

Print