Pasientkonferansen2014-ParallellI-2

(Illustrasjonsbilde: Stig Marlon Weston)

Bli superbruker i Extranet på USHT

Publisert  Oppdatert 

Jobber du på utviklingssenter og vil lære mer om Extranets viktigste funksjoner for å hjelpe forbedringsteam? Her er to webinarer og en heldagssamling for deg.

Det er ikke alltid så enkelt å komme i gang med å måle om det du gjør, fører til den ønskede forbedringen. Team på sykehjem og i hjemmetjenesten har ofte mange spørsmål for å klare å komme i gang med målinger.

Torsdag 24.august arrangerer vi halvdagskurs med web-basert undervisning om ulike tilganger/roller i Extranet, teamstruktur, opprettelse av team-hjemmesider og registrering av data. Kurset vil gjøre deg som ansatt på utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i stand til å hjelpe måleansvarlig fra forbedringsteamene med å bruke databasen Extranet i forbindelse med læringsnettverk.

Dette lærer du:

Du vil kunne hjelpe måleansvarlige til å registrere seg i Extranet, registrere data og hente ut diagrammer som viser utviklingen. Du vil få se hvordan du oppretter hjemmesider til forbedringsteamene, du vil kunne svare på praktiske spørsmål om Extranet og hjelpe veiledere eller ledere i virksomhetene som deltar med team i læringsnettverket med å lage rapporter og følge med på aktuelle team.

Påmeldingsfrist: 8. august.

Dersom du vil melde deg på, send en epost til Maren Schreiner: maren.schreiner@helsedir.no

Se mer info om blant annet tidspunkt HER.

Kurs om indikatorer

I oktober blir det nytt halvdagskurs på web for utviklingssentre, denne gangen om utvalgte indikatorer. Dato og klokkeslett kommer. Dette kurset bygger ikke på det første, det vil si at det ikke nødvendigvis er de samme personene fra utviklingssentrene som må eller bør delta på begge.

Vi vil gjennomgå indikatorene for de nye innsatsområdene tidlig oppdagelse av forverret tilstand og forebygging og behandling av underernæring, og indikator for legemiddelsamstemming i hjemmetjenesten.

Etter dette kurset skal du kunne hjelpe teamene til å komme i gang med målinger og bruke indikatorene i tiltakspakkene. Du får også vite hvordan du kan veilede forbedringsteam med datainnsamling.

Heldagskurs om statistisk prosesskontroll

På nyåret 2018 blir det tilbud om heldagssamling på Gardermoen. Dato og klokkeslett kommer. Her er tema statistisk prosesskontroll og sentrale statistiske begreper.

Print