201604-ihi-coaching-pedersen

Kristin Pedersen fra Finnmarkssykehuset (til venstre) diskuterer ivrig med Gyri Ingebretsen fra Sunnaas Sykehus og Inger Anne Ystgaard Oswald fra Sykehuset Østfold (til høyre). De tre deltar på improvement coach-programmet i regi av pasientsikkerhetsprogrammet.

Blir bedre på å veilede

Publisert

God veiledning er viktig for å lykkes med forbedringsarbeid. Nå får 29 lokale programledere og andre rådgivere opplæring i hvordan lede andre.

Denne uka har eksperter fra Instititute for Healthcare Improvement i USA vært i Oslo for å gi sine tips om hvordan få tverrfaglige team til å jobbe mot et felles mål. Robert Loyd og Dr. Amar Shah foreleste for 29 ivrige deltakere på pasientsikkerhetsprogrammets nye opplæringsprogram. Programmet skal øke lokal kompetanse i å veilede og rådgi andre i å gjennomføre forbedringer i klinisk praksis.

- Dette er verktøy jeg virkelig har bruk for. Det er fint at det er veldig praktisk lagt opp, hvor vi jobber med ideer og får øvd oss. Jeg skal jobbe med et prosjekt om samstemming av legemiddellister i forbindelse med coachprogrammet, sier Kristin Pedersen. Hun er til daglig kvalitetsrådgiver på Finnmarkssykehuset.

Pedersen tror det blir litt utfordrende å holde igjen, og ikke gi svarene til gruppa. Meningen er at man som coach skal få gruppa til selv å komme fram til svarene.

- Folk har ofte tanker om at alt skal være likt fra avdeling til avdeling. Men når du coacher, kommer folk fram til ulike ideer for løsninger. Ideene avhenger også av ressurser, sier hun.

Ida Waal Rømuld i pasientsikkerhetsprogrammet sier at hun har stor tro på IHI-opplæringen som et godt konsept for å øke den lokale veiledningskompetansen.
- Det er viktig at vi bygger slik kompetanse for å sikre varige strukturer for forbedring, sier hun.
- Coachingkompetanse er nødvendig for fremdrift, og har vist seg å være et suksesskriterie.

Pedersen håper hun kan være med på å høyne kvaliteten etter improvement coach-programmet.
-Jeg håper jeg kan bidra til at Finnmarkssykehuset når målene sine, sier hun.

 

Print