Teamet ved Eidfjord Bygdaheim

Foto: Kari Sunnevåg.

Bredt pasientsikkerhetsarbeid i Eidfjord

Publisert  Oppdatert 

Eidfjord Bygdaheim følger opp risikopasienter med tiltak fra pasientsikkerhetsprogrammet.

Eidfjord Bygdaheim i Eidfjord kommune har jobbet med flere tiltakspakker fra pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. De melder om stort engasjement blant de ansatte og har blant annet jobbet med tavlemøter, pasientsikkerhetsvisitter, legemiddelgjennomgang og underernæring.

Tavlemøter forbedret informasjonsflyten

Et av forbedringstiltakene Eidfjord Bygdaheim har brukt er pasientsikkerhetsvisitter og tavlemøter med magnetkoder. Hensikten med en pasientsikkerhetsvisitt er å avdekke risikoforhold og forbedringsområder ved at ledere og ansatte møtes og diskuterer tanker og opplevelser knyttet til deres arbeidshverdag.

- Under pasientsikkerhetsvisittene avdekket vi blant annet utfordringer med informasjonsoverføring. Ting som skulle vært rapportert i forbindelse med legevisitt ble ikke alltid husket på, som observasjoner i forbindelse med nye medisiner som pasientene ble satt på, sier avdelingsleder Gunn Hordvik Sandvik om resultatene pasientsikkerhetsvisittene ga.

Derfor setter de nå en rød magnet ved beboere som har hatt legevisitt slik at alle skal gå inn og lese den nye informasjonen. Pasienter som er i gang med nye medisiner får lilla magneter slik at personalet kan lese seg opp på observasjoner i forbindelse med denne medisinen.

- Det har vært et stort engasjement rundt dette prosjektet, og det har ikke vært vanskelig å få forbedringsteamet til å ta på seg oppgaver som skal gjøres. Det har også gitt oss en puff til å få gjort ting som vi har visst måtte gjøres men ikke gjort – som for eksempel å lage prosedyrer på ernæring, sier Sandvik.

Hva er viktig for deg?

Bygdaheimen melder også om at de har fått mer innblikk i pasientenes preferanser gjennom å spørre pasienten "Hva er viktig for deg?". Dette bruker de aktivt når de skal blant annet aktivisere pasientene.

- Vi har for eksempel en pasient som sier at det er viktig å lese religiøse blader. Da tar vi med oss kirkebladet i stedet for ukeblader når vi skal lese for henne. Da gjør vi noe som er viktig for og med pasienten, avslutter Gunn Hordvik Sandvik.

Print