2017-baerum-geriatrisk

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering på Bærum sykehus feiret litt forsinket at de passerte 50 dager uten trykksår. Kort tid etterpå passerte de 100 dager. (Foto: Vestre Viken)

Bruker risikotavle mot trykksår

Publisert  Oppdatert 

Tavlemøter har hjulpet Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering på Bærum sykehus å passere 100 dager uten trykksår.

Ved risikotavlen har seksjonen hver morgen oppsummert, evaluert og eventuelt endret tiltak. Seksjonen har ansvaret for pasienter med akutt hjerneslag og akutt geriatri.

De har stort fokus på mobilisering av pasienter. Seksjonen har hatt prevalensundersøkelser for trykksår både i 2016 og 2017.

- Våre pasientgrupper får tverrfaglig oppfølging fra lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og logoped og vi ble derfor litt overrasket over at enkelte av våre pasienter hadde tilløp til trykksår ved den første prevalensundersøkelsen, forteller avdelingssykepleier Kristin Staib til intranettet til Vestre Viken HF.

Les mer om vår tiltakspakke for å forebygge trykksår.

Seksjonen la opp til undervisning og satte av egne ressurspersoner for å følge opp og motivere. I tillegg brukte de tavlemøter. Og resultatet lot ikke vente på seg: nylig passerte de 100 dager uten trykksår.

- Alle ansatte har hatt stort engasjement og gjort en flott innsats for en ellers sårbar pasientgruppe, sier Staib.

(Fra Vestre Vikens intranettside)

Print